06 - 40045264

Procedure

Erfenisproblemen worden veelal veroorzaakt omdat over de regels of de feiten verschillend wordt gedacht. Ook kan het zijn dat iemand zich moedwillig niet aan de regels houdt. Soms moet eenvoudig de knoop worden doorgehakt, omdat partijen het onderling niet eens kunnen worden. In die gevallen kunnen wij de rechter vragen om voor u in te grijpen.

Wanneer kunt u naar de rechter?
U kunt altijd de rechter inschakelen. Daar heeft u recht op. Wij treden dan voor u op. Correct, voortvarend en met kracht van argumenten. 

U kunt allerlei maatregelen aan de rechter vragen zoals:

  • beslag op boedelbestanddelen
  • een spoedvoorziening in kort geding
  • benoeming van een vereffenaar
  • ontslag van een executeur
  • verschaffen van informatie
  • uitleg van het testament
  • een boedelbeschrijving
  • vaststelling van ieders gerechtigdheid
  • vaststellling van de verdeling

Wacht niet te lang

Als het echt nodig is kunt u beter niet te lang wachten. Vaak wordt de zaak in de loop van de tijd niet eenvoudiger. Ook kunnen geld en goederen en ook bewijs kwijtraken.
Meer informatie: www.rechtspraak.nl

1

Contact | intake

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

2

Adviesgesprek

Eerste beoordeling van feiten en juridische aspecten van uw zaak

3

Begroting

Kostenbegroting van advocaatkosten en griffierechten

4

Uw zaak

Bent u akkoord? Dan gaan we aan de slag

Geerdink Advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op