06 - 40045264

Erfrecht

Erfrecht is het geheel van regels, rechten en plichten van erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, notarissen, vereffenaars en de rechtspraak.

Na een overlijden moeten er veel zaken in korte tijd worden geregeld: de uitvaart, de uitleg van het testament, aanvaarding van het erfdeel, erfbelasting, de verdeling en de overige civiele en fiscale zaken. Omdat betrokkenen vaak emotioneel zijn betrokken bij de erfenis, bestaat er behoefte aan deskundige en adequate rechtsbijstand.

Vragen over de erfenis zijn aan de orde van de dag. Dat komt omdat iedereen er mee te maken heeft of krijgt. Ook de complexiteit van de boedel en de verhoudingen tussen erfgenamen kunnen vragen oproepen.

Een deskundig en onafhankelijk gesprek kan u helpen problemen te voorkomen of op te lossen.

 

1

Contact | intake

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

2

Adviesgesprek

Eerste beoordeling van feiten en juridische aspecten van uw zaak

3

Begroting

Kostenbegroting van advocaatkosten en griffierechten

4

Uw zaak

Bent u akkoord? Dan gaan we aan de slag

Geerdink Advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op