06 - 40045264

Overeenkomst

Onderdeel van het civiele recht is het verbintenissenrecht. Afspraken kunnen schriftelijk zijn vastgelegd in een contract of overeenkomst. Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen over wat ze met of voor elkaar zullen gaan doen of laten. Een voorbeeld is de overeenkomst tot koop, waarbij de ene partij zich verbindt om een goed te leveren en de andere partij zich verbindt om daar een prijs voor te betalen.

Nakoming

Soms zijn gemaakte afspraken door tijdsverloop of omstandigheden gewijzigd of dienen afspraken anders te worden uitgelegd. In andere gevallen lukt het zonder rechtshulp niet om nakoming van gemaakte afspraken of betaling af te dwingen.

Heeft u een vraag over een overeenkomst? Voor advies of rechtshulp kunt u zich laten bijstaan door Geerdink advocatuur.

1

Contact | intake

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

2

Adviesgesprek

Eerste beoordeling van feiten en juridische aspecten van uw zaak

3

Begroting

Kostenbegroting van advocaatkosten en griffierechten

4

Uw zaak

Bent u akkoord? Dan gaan we aan de slag

Geerdink Advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op