06 - 40045264

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten. Een appartementsrecht is een aandeel in de eigendom van het gebouw of grond met het exclusieve gebruiksrecht van het appartement zelf.

Vereniging van eigenaren

Bij het wonen in een appartement spelen de civiele regels over appartementsrechten en vereniging van eigenaren een rol. Uitleg over juridische zaken, zoals het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement kan gewenst zijn. Bij vragen is het verstandig om tijdig te weten wat daarbij uw rechten zijn. 

In dergelijke gevallen kunt u zich laten bijstaan door Geerdink advocatuur voor advies en/of rechtshulp.

1

Contact | intake

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

2

Adviesgesprek

Eerste beoordeling van feiten en juridische aspecten van uw zaak

3

Begroting

Kostenbegroting van advocaatkosten en griffierechten

4

Uw zaak

Bent u akkoord? Dan gaan we aan de slag

Geerdink Advocatuur - snel en deskundig advies Neem contact op